ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference )โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนครุศาสตร์และปฏิบัติการ จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference )โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนครุศาสตร์และปฏิบัติการ  จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 6 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 VYLaNbiSVjbm2PDTdXqf2014-10-10_10-43-13.pdf
เอกสาร 2 5yo5i4Uszark7qecjkqt2014-10-10_10-43-09.pdf
เอกสาร 3 3UpsfXH67jzmZJ5eNm2o2014-10-10_10-43-06.pdf
เอกสาร 4 R9EbHm5VUVKXdREm7rQ72014-10-10_10-43-02.pdf
เอกสาร 5 JK99XvfsNl3RZ2z5reXs2014-10-10_10-42-59.pdf
เอกสาร 6 1sOvtneQ7VWh1lLIy84Q2014-10-10_10-42-45.pdf
เอกสาร 7 SAsrxHGP6yceNI0sJh9K2014-10-10_10-42-42.pdf