ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอสมุดกลาง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอสมุดกลาง จำนวน ๖ รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 8 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 A2sNvVatT32cSAoiMHE42014-10-08_15-39-45.pdf