ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนครุศาสตร์และปฏิบัติการ จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนครุศาสตร์และปฏิบัติการ จำนวน ๒๐ รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 FMljSh1yFSaENw0HMGBW2014-10-11_14-19-26.pdf
เอกสาร 2 ywulRRBy0IpyEgrHF9T32014-10-11_14-19-23.pdf
เอกสาร 3 xLhX9mMHdu7N5sSO3Uvs2014-10-11_14-19-20.pdf
เอกสาร 4 IUXmynsljYi10sDPATdh2014-10-11_14-19-16.pdf
เอกสาร 5 4LuiJbZHKQ1LWa2AXt0C2014-10-11_14-19-12.pdf
เอกสาร 6 rFEgPhKXkJD6kkcYTv6g2014-10-11_14-19-07.pdf