ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์งานโลหะวิทยา จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียด

ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์งานโลหะวิทยา จำนวน ๑ ชุด

 โพสต์เมื่อ 15 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 4WaaC5qPciQGWiJX6mHy2014-10-16_12-02-12.pdf