ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการสำหรับฝึกต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ตัว
รายละเอียด

ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการสำหรับฝึกต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ตัว

 โพสต์เมื่อ 15 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 KzO9uj6G27hb0BIEn2iF2014-10-16_12-10-52.pdf