ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน ๑ เครื่อง
รายละเอียด

ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน ๑ เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 15 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 HaVvrnWGNuh20uw1dxvM2014-10-22_11-48-03.pdf