ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้า ความถี่ 40 HMz (Oscilloscope 40 MHz และครุภัณฑ์เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้า ความถี่ 100 (Oscilloscope 100 MHz)
รายละเอียด

ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้า ความถี่ 40 HMz (Oscilloscope 40 MHz และครุภัณฑ์เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้า ความถี่ 100 (Oscilloscope 100 MHz)

 โพสต์เมื่อ 16 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 HKecHad5jIPLP98htVBW2014-11-28_15-42-16.pdf