ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๐ ชุด ครั้งที่ ๒
รายละเอียด

 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๐ ชุด ครั้งที่ ๒

 โพสต์เมื่อ 17 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 tSEnESNfrHSJxfiG1Jvv2014-10-18_10-25-39.pdf