ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

 โพสต์เมื่อ 31 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 oNdHyK6rwia7qA7XTgLy2014-10-31_15-01-27.pdf
เอกสาร 2 KNXFk0UhapJwaVNQLYAQ2014-10-31_15-01-32.pdf
เอกสาร 3 eGaJfqavImP0ofAQ3ngS2014-10-31_15-01-35.pdf
เอกสาร 4 OyzlccmptgcA2Lk8lEmS2014-10-31_15-01-42.pdf