ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนครุศาสตร์และปฏิบัติการ
รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนครุศาสตร์และปฏิบัติการ
จำนวน ๒๐ รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

 โพสต์เมื่อ 4 พ.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 YMzsoSloyc5lKzUvjjRe2014-11-10_15-59-48.pdf