ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าพร้อมพื้นที่จอดรถ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าพร้อมพื้นที่จอดรถ จำนวน 1 งาน

 โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 gdfixeH7HcyLf9rDn6Pa2014-11-11_08-52-37.pdf
เอกสาร 2 AVGGEJwOXuPgXOEH9P0O2014-11-11_08-52-28.pdf
เอกสาร 3 J1znyytsBcLST5eNUwXB2014-11-11_08-52-34.pdf
เอกสาร 4 rT3QPyxNd6KWBJxEjfI52014-11-11_08-52-21.pdf