ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแผ่น PCB จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแผ่น PCB จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

 โพสต์เมื่อ 7 พ.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 l4wu5MV52lQJ8VbD22sc2014-11-08_11-11-43.pdf