ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องสอบราคาซื้อระบบปรับอากาศภายในหอสมุดกลาง จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด

สอบราคาซื้อระบบปรับอากาศภายในหอสมุดกลาง จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒)

 โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 bIPCZhWNTDmZtn07FLVP2014-11-14_15-41-43.pdf
เอกสาร 2 dF8boZgNhllYtqoYKnPJ2014-11-14_15-41-38.pdf
เอกสาร 3 9ts6boKzD21EM4nzG10O2014-11-14_15-41-32.pdf