ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคา  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา  จำนวน ๑๕ รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 JXl8qPSvYBV8dajPcEoi2015-01-08_16-37-08.pdf
เอกสาร 2 EXnxNoNYse5pvxVOZq8E2015-01-08_16-37-11.pdf
เอกสาร 3 M5oK1sNj1QH7O0NdnEAq2015-01-08_16-37-15.pdf
เอกสาร 4 fVPEEsIZBKvp8OWh75Dq2015-01-08_16-37-19.pdf
เอกสาร 5 4FFEjHkVwUbPHDbH1o4f2015-01-08_16-37-23.pdf