ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถชมวิวไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถชมวิวไฟฟ้า  จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2565
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 news_attact-20220421123712.PDF
เอกสาร 2 news_attact-20220421123720.PDF
เอกสาร 3 news_attact-20220421123736.PDF
เอกสาร 4 news_attact-20220421123742.PDF