ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เป็นรถบัสโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง  จำนวน ๑ คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 30 ก.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 2ZGDU7l8TQFHPouBddfQ2014-09-30_18-01-08.pdf
เอกสาร 2 m9LCzrBPDJoSUKBjuBRD2014-09-30_18-01-12.pdf
เอกสาร 3 TRYqzmOSqhjlyTONighP2014-09-30_18-01-16.pdf